Har du ett projekt?

Har ni ett projekt som ni skulle vilja genomföra, men inga pengar? Har ni funderat på om förändringar av era lokaler skulle kunna förbättra Er verksamhet? Vet ni inte hur ni ska börja?

Arkitekter utan gränsers PRO BONO-verksamhet ger en chans att få hjälp av arkitekter, planerare och formgivare i ett tidigt skede av ert projekt. Så här går det till:

Anmäl ert projekt genom att fylla i formuläret och maila till probrono@arkitekterutangranser.se

  1. Ni anmäler intresse av att få hjälp med projekt med hjälp av klicka på länken, fylla i projektanmälan till höger och skicka den till probono@arkitekterutangranser.se
  2. ASF bedömer om projektet kvalificerar som Pro-Bono projekt
  3. ASF går ut med förfrågan till de arkitektkontor och konsulter som anmält intresse av deltagande i Pro Bono-arbete.
  4. ASF gör en bedömning vem eller vilka som är bäst lämpade för att få ha hand om ert uppdrag.
  5. ASF förmedlar kontakten mellan Er och konsulten.
  6. ASF kan hjälpa till att skriva avtal enligt mall.
  7. Konsult och beställare rapporterar till ASF när uppdrag påbörjas och när det är avslutat och skall kontinuerligt hålla ASF-Sverige informerad om projektet.
  8. Projektet och processen utvärderas av beställare, konsult och ASF-Sverige.
  9. Den ansvarige ser till att projektet dokumenteras.
  10. ASF-Sverige verkar för att sprida kunskapen om projektet genom kontakter med media, publikationer, etc.

Har ni ett projekt ni tycker passar in på beskrivningen? Eller har ni samarbetspartners i andra länder som skulle behöva hjälp? Arkitekter, planerare och designers skulle kunna ge er organisation bättre förutsättningar att bedriva er verksamhet.