Pro bono

Pro Bono-verksamheten vill skapa möjlighet till yrkeskunnig hjälp för dem som annars inte skulle ha råd att betala för dessa tjänster.

Om Pro Bono

Pro Bono Publico är en latinsk fras som betyder ”för det allmänna bästa”. Pro Bono-verksamheten fungerar som en förmedling av samarbeten mellan icke-vinstdrivande organisationer, biståndsorganisationer eller intressegrupper, och yrkesverksamma konsulter eller andra experter inom arkitektur, planering eller design.

Pro Bono-verksamheten ska fungera som en plattform för samarbeten mellan å ena sidan icke-vinstdrivande organisationer, biståndsorganisationer och intressegrupper och å andra sidan kunniga konsulter eller andra experter inom arkitektur, planering eller design.

Kriterier för Pro Bono-projekt

  1. Pro Bono-tjänster ska endast förmedlas till projekt som är i linje med ASF Sveriges syften och målen för Pro Bono-verksamheten.
  2. Pro Bono-tjänster ska endast förmedlas till icke-vinstdrivande organisationer
  3. Pro Bono-verksamheten ska inte konkurrera med kommersiellt fungerande verksamhet inom arkitektur-, planerings- eller designbranschen.
  4. Ett avtal skall tecknas mellan uppdragstagare och beställarorganisation innan uppdrag påbörjas. ASF’s Pro Bono-grupp kan bistå med råd och mallar för detta avtal. I detta avtal ska ansvars- och upphovsfrågorna efter Pro Bono-arbetet tydliggöras.

Kontaktperson: Jonas Torsvall

Masanga 02

Aktuella projekt

Här presenterar vi de senaste projekten som kommit in till Pro bono projektet.

Masanga 04

Anmäl intresse

Är du trött på dörruppställningar och detaljplaner? Brukar du fundera på hur din yrkeskunskap kan göra världen bättre? Vill du ge dina anställda nya typer av utmaningar?

Masanga 05

Har du ett projekt?

Har ni ett projekt som ni skulle vilja genomföra, men inga pengar? Har ni funderat på om förändringar av era lokaler skulle kunna förbättra Er verksamhet? Vet ni inte hur ni ska börja?