Medlemsfond

Från medlemsfonden kan du som är medlem söka bidrag för att genomföra mindre projekt, nätverka och utvecklas. Det är ett komplement till våra projektgrupper som arbetar med större och mer långsiktiga projekt. Det kan också användas för att ge medlemmar som inte bor i någon av storstäderna bättre möjligheter att kunna delta aktivt i föreningens aktiviteter.

För att söka aktivitetsbidrag ur medlemsfonden måste du vara medlem i Arkitekter utan gränser. Aktiviteten du söker för ska vara i linje med föreningens syfte, vilket innebär att det övergripande syftet är att den ska bidra till en långsiktigt hållbar, jämställd och rättvis bebyggelseutveckling. Exempel på aktiviteter som kan få stöd är:

 • Resor för att utveckla projektidéer
 • Resor för att utveckla och sprida kunskap
 • Material och andra kringkostnader för att kunna realisera mindre projektidéer
 • Bjuda in en intressant person/personer att föreläsa
 • Göra ett studiebesök el. liknande

Att tänka på:

 • Att komma in i god tid med din ansökan då vi måste behandla din ansökan på ett styrelsemöte innan du får ett svar av oss.
 • Bidraget betalas ut först när du skickat in kvitton för dina utlägg.
 • Den som fått stöd ska också lämna in en översiktlig skriftlig rapport efter genomförandet av aktiviteten. Det kan också hända att styrelsen begär uppföljningsaktiviteter för att bidra till kunskapsutveckling inom och utanför föreningen.

Styrelsen fattar beslut om ansökan beviljas eller avslås, utifrån de riktlinjer och ramar som föreningens årsmöte satt upp. Styrelsen kan också bevilja ett mindre stöd till aktiviteten än det som söks. Kriterier som påverkar hur vi värderar projektansökan:

 • Bättre ju tydligare aktiviteten ligger i linje med föreningens syfte
 • Bra om aktiviteten kan leda till utveckling av projekt inom Arkitekter utan gränser
 • Bra om det kan leda till kunskaps- och kapacitetsuppbyggnad inom föreningen
 • Bra om ansökan kan bedömas kostnadseffektiv (mycket nytta för lite pengar)
 • Bra om aktiviteten lockar fler att bli medlemmar och engagera sig i arkitekter utan gränser

 Ansökan ska innehålla följande:

 • Sökandes namn och kontaktuppgifter (adress, telefon, epost)
 • Sökt belopp
 • Beskrivning av aktiviteten
 • Genomförandeplan (med tider, ta gärna upp ev. uppföljningsaktiviteter)
 • Kostnadsuppskattning (specificera så noga som möjligt)
 • Motivering varför du tycker att Arkitekter utan gränser bör ge bidrag till denna aktivitet (se kriterier ovan)

Ansökan skickas till styrelsen@arkitekterutangranser.se