Examensarbete

Inom Arkitekter utan gränser finns en bred kompetens och erfarenhet av projekt i stora delar av världen som vi gärna delar med oss av.

ASF är, genom sitt nätverk, en möjlig resurs för dig som vill göra examensarbete inom ämnen som ligger inom ramen för vår verksamhet. Kontakta oss om du är intresserad av att få råd kring projektsamarbeten, tips på samarbetspartners eller med frågor riktade till ett specifikt projekt. Info och kontaktuppgifter till respektive projekt hittar du under fliken ‘vårt arbete’.