Engagera dig

Att vara medlem i Arkitekter utan gränser ger dig möjlighet att påverka.

Som medlem kan du t ex engagera dig i vår projektverksamhet eller genom att hjälpa oss att utveckla verksamheten. Genom vårt medlemsbrev får du information om aktuella aktiviteter och möjligheter att engagera sig. Organisationens arbete bygger på engagemang från medlemmar! Vi välkomnar därför alltid idéer om nya projekt och samarbeten, både nationellt och internationellt.

Medlemsfond

Medlemsfond

Från medlemsfonden kan du som är medlem söka bidrag för att genomföra mindre projekt, nätverka och utvecklas. Det är ett komplement till våra projektgrupper som arbetar med större och mer långsiktiga projekt. Det kan också användas för att ge medlemmar som inte bor i någon av storstäderna bättre möjligheter att kunna delta aktivt i föreningens aktiviteter.

Masanga 01

Pro bono

Pro Bono-verksamheten vill skapa möjlighet till yrkeskunnig hjälp för dem som annars inte skulle ha råd att betala för dessa tjänster.

Starta nytt projekt?

Starta nytt projekt?

Vill du starta upp ett nytt projekt under ASFs paraply eller vill du initiera ett samarbete?

examensarbeten

Examensarbete

Inom Arkitekter utan gränser finns en bred kompetens och erfarenhet av projekt i stora delar av världen som vi gärna delar med oss av.