Till minne av Per Iwansson

Till minne av vår kollega Per Iwansson som lämnade oss den 3 mars 2019, tack familj, vänner och kollegor till inkomna gåvor till ASF. Gåvorna ska stödja projektet Econef och Education against all odds.

Stockholm, 3 april 2019

 

Till minne av vår kollega Per Iwansson som lämnade oss den 3 mars.

 

Per var engagerad i ASF-Sveriges styrelse mellan 2014-2017 och har efter det fortsatt att engagera sig i föreningens projektutskott.

 

Under sin tid i styrelsen, och även nu efteråt i projektutskottet, har Per varit ett stort och viktigt stöd för utvecklingen av både nya och befintliga projekt inom föreningen.  Han delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter på ett väldigt generöst sätt.

 

Per hade en stor erfarenhet med att jobba med olika internationella utvecklingsprojekt. Han åkte till Mocambique 1978 för att jobba som arkitekt och stadsplanerare, efter en tid tillbaka i Sverige så åkte han under 90-talet till Kenya för att jobba tillsammans med UNHCR. Han ritade bland annat Hagadera refugee camp, som är ett av de tre läger som utgör flyktinglägret Dadaab. Han fortsatte sedan med att jobba åt Sida och UNHCR med återuppbyggnad i forna Jugoslavien, och bodde bland annat i Sarajevo i fyra år.

 

Efter att han hade flyttat tillbaka till Sverige 2004, jobbade han som stadsplanerare i Båstad i 10 år och fortsatt att arbeta som konsult till Sida och FN. Han var även i Zimbabwe, Angola och Pakistan efter tiden i Bosnien.

 

Under den tiden Per arbetade i styrelsen satte vi stort värde på hans klokskap och stöd i arbetet med att utveckla ASF och även för hans varma vänskap. Med sitt generösa och trygga sätt deltog han både i beslutsprocesser och ställde alltid upp även för praktiskt arbete. Läser det sista meddelandet från Per: ”Hej! Jag översätter, men det kan ta några dagar. Per”

 

Tack till de kollegor och vänner som gett 12 300 kr i gåvor till Arkitekter utan gränser i Pers minne.

Gåvorna ska stödja projektet Econef i Tanzania och Education against all odds i Kenya.

 

ASF- SE Styrelsen 2018-2019

ASF -SE Projektutskott 2018-2019